85 думи, които ще ви ударят шамар, за който ще благодарите.

Човекът бил нещастен. Най-малкото не се чувствал щастлив. Колкото и да се стараел, все не постигал това, което искал. Все нещо липсвало, за да е пълно щастието му. А той заслужавал да е щастлив. Достатъчно бил чакал…

И тогава човекът решил да се обърне към Бог.

– Господи, моля те, дай ми всичко, за да се наслаждавам на живота! – помолил човекът.

А Бог отвърнал:

– Аз съм ти дал Живот, за да се наслаждаваш на всичко!

Помнете: Когато поискате всичко, което имате, ще получите всичко, което искате…

Автор: Неизвестен