Да срещнеш мастодонт у нас

Да срещнеш мастодонт у нас? Да, мисията е възможна. Мястото, където може да видите останки от мастодонт е село Дорково.

Селото е разположено на 14 км от Велинград, сред гъстите родопски гори. Природо-научният музей „Плиоценски парк“ показва праисторическото животно в реални размери.

Снимка 314110

Източник: От Facebook

Скулптурата е с височина 3,90 метра и изобразява овернски мастодонт от рода Аnancus arvernensis. До скулптурата на мастодонта може да видите гигантски бивник на борсонов мастодонт (Mammut borsoni).

Снимка 314109

Източник: От Facebook

В парка може да разгледате възстановка на научни разкопки с истински кости, които са намерени на това място, витрини с уникални вкаменелости – фрагмент от небце с кътници, кучешки зъб на доплихопитек и части от раменни кости на плиоценска балканска патица и на родопски глухар.

При проведените експедиции край Дорково са открити останки от бивни, кътници и части от скелети на над 30 вида гръбначни животни – над 600 кости на едри бозайници – мастодонти, трипръсти коне хипариони, древни редки маймуни, лъвове, саблезъби тигри, елени, тапири, носорози и примитивни мечки, а също и множество останки от гризачи и насекомоядни бозайници. Открити са два вида маймуни – мезопитек (mesophithecus) и долихопитек (Dolichopithecus ruscinensis). И двата вида са от групата на колобусите.