Девет енергийни центъра

Първото, което ще забележиш, щом погледнеш в личната си карта, са девет геометрични форми. Това са деветте центъра. Всеки от тях носи и управлява определен поток от енергия и се свързва с определени теми от живота.

Може да забележиш, че някои от центровете са оцветени, а някои са бели. Тези, които са оцветени, се наричат дефинирани. Да имаш дефиниран център означава, че има специфичен начин, по който обработваш този тип енергия в живота си. Ако например кръгът в центъра на картата ти е оцветен, значи имаш дефиниран „Център на самоличността“. Когато този център е дефиниран, тогава има специфичен начин, по който винаги мислиш за себе си и пътя, по който върви животът ти.

Белите центрове се наричат отворени. Когато имаш отворен център, това означава, че няма фиксиран начин, по който преработваш енергията. Отворените ти центрове са най-добрите ти учители и най-дълбокият източник на мъдрост, защото в тях можеш да преработваш енергия по много, много различни начини. И опитът, и разбирането ти на енергията от тези центрове могат да бъдат неограничени.

Малкият триъгълник в дясната половина на картата например, се нарича „Център на волята“. „Центърът на волята“ преработва енергията, за да придвижваш напред нещата в материалната сфера. Ако този център е отворен при теб, това означава, че няма специфичен начин, по който обмисляш материалното. Дарбата, която ти дава отвореният „Център на волята“ е способността да станеш много мъдра при правене на пари и знанията какво наистина е ценно в живота.

източник: космополитън