ЕДНО МАЛКО МОМЧЕ ДОНЕСЛО ОТ УЧИЛИЩЕ БЕЛЕЖКА, КОЯТО РАЗПЛАКАЛА МАЙКА МУ. ЧАК СЛЕД ГОДИНИ ТОЙ УСПЯЛ ДА Я ПРОЧЕТЕ И ДА РАЗБЕРЕ ПРИЧИНАТА… Още за Едно малко момче донесло от училище бележка, която разплакала майка му. Чак след години той успял да я прочете и да разбере причинатa

Малкият Томас се върнал у дома от училище с бележка от учителя. Майка му я прочела и се разплакала.

Вероятно от умиление и радост, защото след това тържествено му прочела съдържанието на бележката:

„Вашето момче е прекалено гениално за нашето училище. Тук няма кой да го учи. Моля, занимавайте се вие с образованието му!“

След много години, вече възрастен, Томас попаднал на бележката в семейните архиви. За негово учудване, на бележката пишело:

„Вашият син изостава с развитието си. Не можем повече да го учим в училище заедно с всички. Моля, занимавайте се вие с образованието му!“

Сега било негов ред да поплаче.

В дневника си известният изобретател и учен Томас Едисън написал:

„Томас Алва Едисън бил едно умствено изостанало дете. Благодарение на своята майка, той станал един от гениите на своето време!“

Framar.bg