Генко, жена му и тъщата пътуват.

Генко, жена му и тъщата пътуват.

Генко кара колата, а жена му мърмори:

– Намали, много бързо караш.

Тъщата обаче оспорва от задната седалка:

– Глупости, карай по-бързо, че се влачим като охлюви.

– Генко намали! – пищи ядосано жена му.

Генко спрял колата:

– Хайде сега да се разберем. Кой кара колата, ти или майка ти?