Илюстрации показват как креативните хора виждат света

Хората, които притежават мощно въображение могат да мислят извън клишето, извън границите на „нормалното“. Независимо от ситуацията, те винаги виждат света по различен начин.

Ето няколко илюстрации, които показват разликата в мисленето на креативните и „обикновените“ хора.

Илюстрации: brightside.me