120924_r22601f_p100-690

Когато мъжът леко целува шията на жената, а жената нежно погали гърдите на жената, а детето влиза в стаята с писък, защото е чуло страшен шум или някаква друга глупост, се нарича „прекъснат конгрес“.