Когато вратата се затвори пред теб…

Когато една врата се затвори,

почукай на нея няколко пъти.

Но ако продължава да не се отваря,

остави я да стои затворена.

В работата ти, в любовта ти, в живота ти,

когато видиш точката в края на едно изречение,

не се опитвай да я превърнеш в запетая.

Приеми, когато нещо приключи, и продължи.

Към бъдещето си.

Към себе си.

Към живота си.