Коя е твоята мандала (ТЕСТ)

untitled-10

1. Хармония

Ако това е мандалата, която е привлякла внимание ви, може би трябва нужда да осмислите някои аспекти от живота си. Тази мандала е представител на енергията на духа на лебеда. Тя се фокусира върху елементите на Ин и Ян и напомня за важността на баланса.

2. Изцеление

Има ясно забележими елементи, съдържащи се в тази мандала, които показват, че всички точки водят до една основна причина. Нейният фокус е върху духовния елемент, улавящ енергията на духа на жабата. Ако сте избрали тази мандала, това може да означава, че част от живота ви или от вас самите има нужда от лечение.

3. Интуиция

Тази мандала носи духа на бухала и помага при търсенето на светлина в тъмното. Ако ви е привлякла тази мандала, духът ви иска от вас да вярвате в себе си и да се доверите на собствената си интуиция.

4. Визия

Известна със своята духовна енергия на белия тигър. Тази мандала е тук, за да помогне в осъществяването на вашите намерения и да създаде ясна представа за вашето духовно пътуване. Тя е идеална за някой, който се опитва да промени своето бъдеще.

5. Прошка

Тази мандала показва, че всички чувства произлизат от сърцето. Тя е представител на духа на кучето, което се отличава с приятелство и състрадание. Духът ви иска от вас да откриете проблемите си и да потърсите прошка.

6. Комуникация

Водена от духа на кита, тази мандала има за цел да разкрие истината и баланса. При избор на този мандала, духът иска, вие да говорите искрено и от сърце или да ви разкрие нещо,което има дълбок смисъл за вас.

7. Носител на духа на водното конче

Този елемент помага за намирането на нова възможност и способността да се мисли извън рамката. Перфектна мандала за проучването на вашата творческа страна.

8. Любов

Тази мандала има четири стрелки, сочещи към сърцевината, която е символ да погледне вътре в себе си. Да се поощрявате и възхищавате. Представлявана от духа на морското конче, тази мандала е идеална за тези, които търсят любов и партньорство.

9. Състрадание/ Съчувствие

Тази мандала носи духа на слона. Той практикува състрадание и се свързва в общност. Ако сте избрали именно тази мандала, това може да е знак, че трябва да слушате сърцето си.

10. Сила

Управлявана от смелостта и силата на орела, тази мандала изследва зрението, яснотата и намеренията. Ако сте избрали нея, това може да е сигнал, че е време да се изправите пред страховете си, или най-накрая да се погрижите да получите това, което по право заслужавате.

11. Вдъхновение

Свързана с красотата и присъствието на пауна, тази мандала помага за задълбочен поглед на света наоколо и оценяването на неговите големи богатства и красоти.

12. Защита

Управлявана от защитата на духа на мечката, тази мандала ви приканва да отстоявате позицията си. Тя е знак да подбирате по-внимателно духовните си сили.

13. Увереност

Това е знак, че може да се наложи да се възползвате от всички предстоящи възможности. Водена от духа на лъва, тази мандала е за излъчването на увереност и чар.

14. Мотивация

Време е да предприемете действия и да разберете какво управлява вашите нужди. Тази мандала се управлява от коня, който се фокусира върху отделните елементи на бързина и решителност. Ако сте избрали тази мандала, духът ви отправя молба да намерите своята вътрешна сила и мотивация.

15. Трансформация

Свързана с духа на змията. Тази мандала ви провокира да намерите своя вътрешен пламък и да направите промяна в себе си.

16. Възможност

С духа на кълвача, тази мандала означава да се възползвате от деня. Тя дава възможност на елементите на решителност и влияние. Изборът ви означава, че не трябва да се страхувате от приближаването на нови възможности.

https://gossips.bg/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-4

17. Създаване

Управлявана от орангутана, тази мандала е за себеизразяването и производителността. Ако тя е вашият избор, духът ви може би ви казва, да изразите своята вътрешна креативност и да увеличите производителността си.

18. Благодарност

Обхваната от бизона, тази мандала представлява дълбока връзка и отношение. Вашият дух иска от вас да видите нещата, за които сте благодарни в живота си, да ги разпознавате и оценявате.

19. Инстинкт

Носеща мощния дух на акулата, тази мандала представлява намеренията и първичните знания. Тя може да е знак, че трябва да следвате своите инстинкти и да се пренасочите.

20. Връзка

Тази мандала символизира живота, дълбоките корени и носи духа на вълка. Духът ви иска от вас да се свържете отново със себе си. Тя е чудесня за вслушване във вашата вътрешна мъдрост и откриване на една по-дълбока връзка с вас самите.

Автор: Наджин Расимова