Личностен тест, който изпълнява желание ! Направи го !

Популярният будистки учител Далай Лама е разработил тест, чрез който, освен че можем сами да изследваме личността си, можем да изпълним и едно от нашите желания.

Преди да започнете да отговаряте на въпросите от теста, запишете някъде любимото си число и любимия си ден от седмицата и намислете желание, което наистина искате да се сбъдне.

Тест сбъдва вашите желания, ако го решите!

След това преминете към теста, като трябва да отговаряте на въпросите последователно и да не поглеждате значението на символите, за да си дадете най-точна представа за вашата същност.

При първата част от теста трябва да подредите пет животни от първо до пето място съгласно собствените си инстинкти и разбиране. Животните са крава, тигър, овца, кон и свиня.

В следващата част от теста срещу предложените думи трябва да напишете допълнителни понятия, които според вас най-пълно характеризират всяка една от думите.

Думите са куче, котка, плъх, кафе и океан.

В последната част на теста срещу предложените цветове трябва да напишете името на човек, когото свързвате със съответния цвят. Цветовете са жълт, оранжев, червен, бял и зелен.

Тълкуване на понятията:

В първата част от теста подреждате вашите приоритети, като на първо място стои това, което е най-важно за вас. Кравата символизира кариерата, тигърът – гордостта, овцата – любовта, конят – семейството, свинята – парите.

Във втората част на теста понятията срещу кучето описват вашата личност, котката – вашата половинка, плъхът – вашите неприятели, кафето – отношението ви към секса и океана – отношението към собствения ви живот.

В третата част от теста срещу жълтия цвят стои името на човек, когото никога няма да забравите. Срещу оранжевия цвят стои най-добрият ви приятел, срещу червения – човекът, в когото сте влюбен, срещу белия – сродната ви душа, а срещу зеления – човек, когото винаги ще помните.

След като разберете значението на теста, трябва да се върнете към любимото си число и любимия си ден. Любимото ви число показва на колко човека трябва разпространите теста, за да се сбъдне желанието ви, а денят от седмицата – кога ще се сбъдне желанието