Мъж и жена живеели отскоро в чужбина

Мъж и жена живеели отскоро в чужбина. Веднъж жената пратила мъжа си да купи свински ребърца. Той се върнал и ги оставил на плота.

– Как ги купи, като не знаеш езика? – попитала учудено жената.

– Ами, отидох аз в магазина, чудих се, чудих се и накрая си разкопчах ризата и започнах да грухтя…

Жената го прекъснала:

– Страхотно, отиди сега и за яйца!