Официално: хомеопатията не работи

Хомеопатията е концепция за производството и използването на различни високо разредени продукти за лечение на заболявания, създадена през 1796 г. от Самуел Ханеман.

Неговата доктрина се основава на идеята, че „подобното лекува подобното“ (вещество, което причинява симптом, се използва за лечение на същия симптом при болест).

Втори основен принцип е „законът на безкрайните разреждания“, който включва процес на серийно разреждане и разклащане, за което се твърди, че увеличава потентността на препарата. Според някои от практикуващите този метод на лечение, хомеопатията работи като стимулира тялото да лекува себе си само.

Болшинството учени и лекари са силно критични към претенциите на хомеопатичните продукти и практики, като смятат, че обясненията за тяхната ефикасност, са научно неправдоподобни.

Научният консултативен съвет на европейските академии (EASAC) публикува изявление, в което изразява официалното си становище по отношение на хомеопатията, а именно – липсват каквито и да било научни доказателства за ефективността ѝ. Практиката дори е опасна, тъй като пациентите отлагатнавременното лечение с препарати с научно доказана ефективност – нещо, което може да доведе до фатален край или тежки усложнения на заболяването.

Друга опасност, която хомеопатичните препарати крият, е ниският контрол на качеството при производството им, като са документирани голям брой случаи на пострадали по тази причина лица, включително починали бебета след прием на хомеопатични хапчета за никнещи зъбки.

Снимка 314547Източник: iStock

EASAC посочва, че е много важно пациентите да имат достъп до научно доказана, точна и ясна информация. Затова е и жизнено необходимо да се въведе стандартизирана, базирана на познанието рамка, която да регулира ефикасността, безопасността и качеството на продуктите, предлагани на европейския пазар.

Консултативният съвет подчертава, че задълбочените проучвания върху ефективността на хомеопатичните продукти показват, че те не издържат тестовете, концепцията им е в разрез с научното познание и не притежават по-голяма клинична ефективност от плацебото.

В изявлението е засегната и ветеринарно-медицинската употреба на хомеопатични препарати, като особено тревожна е тя при опитите за лечение на инфекции при добитъка.

EASAC отправя следните препоръки:

Да се разработят последователни регулаторни изисквания, за да се демонстрира ефикасността, безопасността и качеството на всички продукти за хуманната и ветеринарната медицина, ефективността на продуктите да се основава на проверими и обективни доказателства, съизмерими с естеството на претенциите за такава. При липсата на тези доказателства, даден продукт не трябва да бъде нито одобрим, нито регистриран от националните регулаторни агенции.

Системите за обществено здравеопазване, базирани на научни доказателства, не трябва да предоставят хомеопатичните продукти и практики, освен ако не се докаже, че са ефикасни и безопасни чрез строго изпитване.

Съставът на хомеопатичните лекарства трябва да бъде етикетиран по подобен начин на другите налични здравни продукти: да има точно, ясно и просто описание на съставките и техните количества.

Рекламата и маркетингът на хомеопатичните продукти и услуги трябва да отговарят на установените стандарти за точност и яснота. Рекламните претенции за ефикасност, безопасност и качество не трябва да се изявяват без доказателства, които могат да бъдат демонстрирани и възпроизведени.

В допълнение към това, миналата година Федералната търговска комисия на САЩ обяви, че ще започне да прилага строги стандарти за етикетите на хомеопатичните продукти, включително да гарантира, че етикетите ясно заявяват, че няма научни доказателства, че продуктите работят.