Оргазмът при мъжете и жените е идентичен

Женският и мъжкият оргазъм често са обект на сравнение, като мнозина се чудят чий е по-добър.

Отговор на този въпрос дават американски специалисти – кулминацията при представителите и на двата пола е еднаква, пишат от БТА.

Масово се смята, че жените се радват на по-наситени оргазми. Целта на авторите на настоящото проучване е била да подложат на тест това схващане. Резултатът се оказал изненадващ дори за тях.

„Според широко разпространеното мнение, мъжкият оргазъм е по-внезапен и експлозивен, докато женският е по-продължителен и не толкова бурен“, отбелязват специалистите от Американската асоциация на психолозите. Настоящото проучване обаче показва, че кулминацията при двата пола е идентична.

За целите му мъже и жени е трябвало да опишат с думи оргазмите си. След това 70 професионалисти, сред които студенти по медицина, гинеколози и клинични психолози, са били помолени да прочетат описанията и да преценят дали авторът им е мъж или жена.

Оказало се, че те не могат с точност да идентифицират пола на индивида, чието описание са прочели. Това ги е накарало да допуснат, че субективно оргазмът и при двата пола е еднакъв.