Отново е декември. Отново се питаш кога мина една година…

Отново е декември. Отново се питаш кога мина една година.

Замисляш се какво постигна този път и докъде стигна. Сбъдна ли мечтите си? Проведе ли онези разговори, от които толкова те беше страх?

Опозна ли себе си? Загуби ли някого, когото обичаш? Намери ли си някой да те обича с всичките ти недостатъци?

Направи ли онова пътуване, за което постоянно говориш? Прости ли първо на себе си? Успя ли да дадеш всичко от себе си поне един път?

Направи ли нещо, от което те е страх? Намери ли си ръка, която да стискаш всеки път щом те заболи? Намери ли си рамо, на което да плачеш? Намери ли очи, които да търсят само теб? Намери ли сърце, което да бие само за теб?

Сбъдна ли мечтите си?