Пет психологически ефекта, които са от полза

Съществуват някои психологически ефекти, които ни влияят, независимо дали искаме или не. Тези ефекти могат да променят поведението ни и да ни попречат в някои ситуации.

Ефект на Пигмалион

Ефектът на Пигмалион или ефектът на Розентал е психологически феномен, който се състои в това, че ако човек е твърдо убеден във верността на някакво пророчество, с действията си способства за неговото реализиране.

Например постиженията на учениците са почти толкова високи, колкото очакват учителите от тях. Положителните очаквания повишават резултатите на учениците и обратното – негативните ги понижават.

Експериментът нагледно показва, че получаваме това, в което вярваме.

Първичен ефект

Дейността на първичния ефект означава, че изговарянето или виждането на определени думи кара вашия мозък да мисли за сродни на тях неща. Ако чуете или видите думата храна е много вероятно да огладнеете, отколкото до си помислите за сапун и къпане. Това обаче е временно действие и не продължава повече от няколко часа.

Първичният ефект се използва често при рекламни и политически кампании. Първичният ефект е лесен за употреба и може да повлияе на повечето хора.

Ефект на рамкирането

Ефектът на рамкирането на определени новини или ситуации се използва, за да се постигне положителен или отрицателен ефект. Дори и най-отрицателното нещо може да се превърне в положително. Ако в група от 100 човека 20 са били ограбени и новината се съобщи по този начин, тя изглежда тревожна и отрицателна. Но ако се съобщи, че 80 от 100 души са се спасили от ограбване, точно ефектът на рамкирането прави новината да не звучи толкова зле.

Ефект на постоянното представяне