Притча за смисъла на вярата…

Случило се веднъж свещеник и сапунджия да вървят заедно.

– Каква е тази твоя вяра? – попитал сапунджията. – Я виж хората колко са нещастни, как едва се справят с проблемите си. Ако има Бог, защо всичко е толкова лошо?

Свещеникът не отговорил нищо. Продължили те пътя си и след малко видели в калта да играе детенце. То било мръсно от главата до петите. Тогава свещеникът се обърнал към сапунджията:

– Нали казваш, че сапунът отмива всякаква мръсотия? Я виж това дете колко е изцапано! Сигурен ли си, че сапунът помага?

– Е! – възразил сапунджията. – Сапунът не може да помогне, ако не се ползва…

– И при нас е така – отвърнал отецът. – Вярата не помага, ако не я използваш във всеки ден и всяка ситуация от живота си.

Автор: Ивинела Самуилова. Притчата е от книгата „Гатанки от небето“