Усещане за жена…

Когато жената поставя другите пред себе си,
тя няма да направи нищо, с което да ги пренебрегне.
Дори когато това значи да пренебрегне себе си.

Когато жената поставя другите пред себе си,
тя първо ще се погрижи за тях.
Дори ако след това не й останат сили да се погрижи за себе си.

Когато жената поставя другите пред себе си,
тя ще ги подкрепя и окуражава.
Дори когато тя самата има нужда от подкрепа и окуражаване повече от всеки друг.

Когато жената поставя другите пред себе си,
тя ще мисли винаги първо за тях.
Дори ако така забрави да мисли за себе си.

Когато жената поставя другите пред себе си,
тя ще им прощава безусловно.
Дори ако не би простила същото на себе си.

Когато жената поставя другите пред себе си,
тя ще ги обича.
Повече от себе си.

Когато жената поставя другите пред себе си,
тя дълбоко в себе си вярва, че някой ден някой ще направи същото за нея.
Ти можеш ли да бъдеш този човек?