Защо пилето пресича пътя?

Основен въпрос: защо пилето пресича пътя?

Отговори:

Учителката от детската градина: – За да отиде от другата страна на пътя.

Платон: – За свое добро.

Аристотел: – Това е в природата на пилетата – да пресичат пътищата.

Карл Маркс: – Исторически неизбежно е.

Саддам Хюсеин: – Посоченото действие е непровокиран акт на бунт и ние съвсем справедливо ще изсипем 5т. нервно-паралитичен газ върху него.

Роналд Рейгън: – Забравих.

Хипократ: – Заради излишък на флегма в неговия панкреас.

Мойсей: – И дойде Господ от небето и каза на пилетата – “Пътят ще трябва да се прекоси.” И пилетата започнаха да прекосяват пътя и настъпи радост.