Жена вдигнала температура…

Жена вдигнала температура и мъжът и я закарал в болницата. Понеже се забавила прекалено много в кабинета, мъжът не издържал и отворил вратата.

Там заварил доктора, да оправя жена му на задна прашка.

– Какво правиш, бе?

–Ами, меря и температурата… – смотолевил докторът. Мъжът бръкнал в джоба си и извадил пистолет.

Насочил го към главата на доктора и изсъскал през зъби:

– Започвай да го вадиш бавно и се моли на него да има цифри…