Кой е виновен за лошото ни настроение рано сутринта?

Хората разбират още от сутринта дали денят им ще бъде добър или лош.

За великобританците решаващ фактор за това как ще протече денят се оказват партньорите или началниците, съответно за 30 и 27 % от анкетираните.
За лошото си настроение сутрин 15 % от хората обвиняват напълно непознати, срещнати случайно на улицата или в транспорта. Близо две трети от участниците в допитването смятат, че дори само една дума, изречена от хората, с които общуват, може да повлияе върху целия им ден. Околните обаче трудно могат да разберат дали даден индивид е в лошо настроение, тъй като повечето хора успешно прикриват състоянието си.
Проучването разкрива още, че 41 % от анкетираните противодействат на лошото сутрешно настроение с няколко минути почивка, 36 % – с приятна музика, а 25 % – със здравословна закуска.
Невъзможността хората бързо да намерят ключовете си, мрачното време и чорлавата коса също влияят съществено върху настроението за деня.